SE EN DE FR ES
TRYCK

Enligt § 5 i TMG

Nordic Kayaks GmbH
Parkstraße 46H
18119 Rostock

Handelsregister: HRB 15305
Registrerad domstol: Rostocks lokala domstol

Företrädd av:

Gordan Harbrecht
Parkstraße 46H
18119 Rostock/Warnemünde

Kontakt

Telefon: 017621187128
E-post: office@nordickayaks.eu

Skatte-ID

Identifikationsnummer enligt § 27 a i lagen om omsättningsskatt:
DE 341 73 60 77

EU tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress ovan i det rättsliga meddelandet.

Konsumenttvistlösning / universell skiljenämnd

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med § 7 (1) i den tyska telemedielagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Inget olagligt innehåll hittades vid den tidpunkt då länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta bevis på en lagöverträdelse. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, iakttas upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bilder från följande fotografer har använts på denna webbplats. Om möjligt har dessa också markerats direkt.

Felix Baum
(www.felixbaum.net)

Lieven Spur
(www.ilifoerm.com/photography)

Björn Nehrhoff
(www.adventure-photographer.de)

 

Källa:
e-recht24.de

 

Design: Katrin Holtfoth Kommunikationsdesign, Hamburg, Tyskland
Implementering och programmering: baehring.net, Tyskland

NEWSLETTER